Privacyverklaring

De opleiding Ruitervoorkeuren is onderdeel van Ruitervoorkeuren. Ruitervoorkeuren verwerkt persoonsgegevens en neemt jouw privacy serieus en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring lees je hoe Ruitervoorkeuren omgaat met jouw persoonsgegevens.

Eerst wat uitleg over bepaalde woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt:

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres, maar ook je telefoonnummer.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit de administratie van Ruitervoorkeuren.

1)  Van wie verwerkt Ruitervoorkeuren persoonsgegevens?

Ruitervoorkeuren verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie er direct of indirect een relatie is, met wie Ruitervoorkeuren een relatie wil krijgen of heeft gehad.

2)  Waarvoor verwerkt Ruitervoorkeuren jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Ruitervoorkeuren verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via nl worden gedaan.

  • Om een relatie met je te kunnen aangaan: Als je klant bij Ruitervoorkeuren wilt worden of wanneer je een dienst wilt afnemen hebben we jouw persoonsgegevens nodig.

  • Het uitvoeren van promotie-en marketingactiviteiten: Ruitervoorkeuren kan je persoonsgegevens verwerken voor promotie- en marketingactiviteiten.

  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

  • Voor archiefdoeleinden: Ruitervoorkeuren verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden

3)  Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren jouw gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

4)  Het gebruik van de website ruitervoorkeuren.nl

Ruitervoorkeuren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Ruitervoorkeuren van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

5)  Contactformulier

Als je het contactformulier op ruitervoorkeuren.nl invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

6)  Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden slechts aan derden verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst af te sluiten met de desbetreffende partij. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn. Op ruitervoorkeuren.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van jouw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

Daarnaast maken wij gebruik van de e-learning software van The Huddle en Plug and Pay. Als je een betaling verricht via Plug and Pay worden jouw gegevens daar kenbaar gemaakt en gebruikt om een account aan te maken bij The Huddle. Betalingen worden verricht via paymentprovider Mollie. 

7)  Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ruitervoorkeuren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Ruitervoorkeuren raadt jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

8)  Jouw rechten

Je kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jou mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij jou niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die je al van of via ons hebt afgenomen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ruitervoorkeuren Loudonstraat 105 3317 PB DORDRECHT

Ook heb je het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens door Ruitervoorkeuren is vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer je meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor Ruitervoorkeuren zijn, kun je ze zelfs laten verwijderen. Je kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Ruitervoorkeuren zal dan binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Doe je het verzoek per mail? Gebruik dan het emailadres: suzanne@ruitervoorkeuren.nl Ben je het niet eens met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dat graag. Komen we er samen niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9)  Wijziging van deze privacyverklaring

Ruitervoorkeuren behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

10)  Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en cookiesmelding? Stuur een email naar suzanne@ruitervoorkeuren.nl